Info deratizace Info dezinsekce Info dezinfekce Problémy s holuby a možná řešení
Home Fotogalerie Zde nás můžete kontaktovat

Potkan obecný (Rattus norvegicus)

Potkan
 je hlodavec často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus). Dosahuje hmotnosti průměrně 400-600 g, v dobrých podmínkách až do 900 g. Samci jsou robustnější, samice bývají až o 1/3 menší. Délka těla bývá v rozmezí 160 - 270 mm. Dožívají se 3-4 let v laboratorních podmínkách, v přírodě až 2 let.
Základním rozpoznávacím znakem potkana je jeho lysý a šupinatý ocas, u kořene nápadně zesílený, který je kratší než tělo. Hlava je zepředu mírně zaoblená, oči jsou drobné. Slabě osrstěné ušní botce jsou krátké (při přehnutí nedosahují k očím). Ve zbarvení hřbetu převládá šedohnědý až hnědý odstín, spodní strana těla je šedavá. Ocas je svrchu tmavší než vespod. Samice má 6 párů mléčných bradavek.

Potkan je všežravec, většina jídelníčku se skládá cca z 60-80 % z různých semen trav a obilovin či zeleniny, zbytek tvoří bílkoviny z ptačích vajec nebo masa. Potkan jako jakýkoli jiný hlodavec potřebuje obrušovat své hlodavé zuby, které obrušuje nejčastěji na tvrdším druhu potravy (chleba, větve).
Samice potkana mívá pářící období několikrát do měsíce. Březost trvá 21 až 23 dní, v jednom vrhu mívá obvykle 8 až 13 mláďat, ale není výjimkou vrh o počtu 16, výjimečně až 20 mláďat. Mláďata se rodí holá a slepá, plně osrstěná bývají do 14 dnů, oči otevírají během 14.-16. dne. Plně samostatná jsou přibližně po měsíci. Potkan je pohlavně dospělý po 5 až 8 týdnech. Samice odchovává 3 vrhy do roka, ve výborných podmínkách může mít 5 a více vrhů. Samice potkanů mají schopnost v rané fázi březosti ukončit tuto březost během nevhodných podmínek nebo zejména z důvodu, že se setká s vhodnějším samcem s lepším genetickým potenciálem.

PotkanMláďataPotkaniPotkan

Potkan je přenašečem řady onemocnění, zejména nebezpečného horečnatého onemocnění leptospirózy, které může být i smrtelné. Jeho rájem jsou místa, kde je nepořádek a zůstávají tam zbytky jídla. V přemnožování ho nezastaví ani tuhá zima. To, že by potkany zahubil mráz, nehrozí. Dokážou se skrýt hluboko pod zem.

Deratizační servis

Nejprve provedeme obhlídku prostor, kde budeme akci provádět. Zjišťujeme jak velký je výskyt, kritická místa apod.. Poté rozmístíme deratizační stanice (papírové, plastové, kovové - podle vhodnosti a třeba i dle výběru zákazníka) na vhodná místa. Pokusíme se najít i případné potkaní nory, do kterých vložíme samotné deratizační nástrahy. Zkontrolujeme i různé kanály, jímky, kanalizaci a vesměs všechny možné vniky hlodavců do objektu. Nutno zabezpečit neprostupnost. Zpravidla do čtrnácti dnů by měl následovat další tzv. kontrolní servis, kdy se kontrolují a doplňují nástrahy. Pokud výskyt potkanů přetrvává, měly by následovat další servisy dokud je zřetelný odběr nástrahy.


Zpět


Allpest -Pavel Pojezný
Ruská 922
281 63, Kostelec n. Č. l.

Ke zjištění ceny servisu či zásahu je nejvhodnější využít našich kontaktů. Každý objekt nebo lokalita vzhledem k rozdílným podmínkám se posuzuje individuálně.
 allpest © 2000-2010