Info deratizace Info dezinsekce Info dezinfekce Problémy s holuby a možná řešení
Home Fotogalerie Zde nás můžete kontaktovat

Myš domácí (Mus musculus)

Myš domácí je drobný hlodavec dorůstající délky až 10 cm bez ocasu, který je mírně kratší, než samotné tělo tělo a váhy až 30 gramů. Je rozšířena téměř celosvětově a žije volně na polích, v lesích a k nelibosti lidí i v jejich obydlích. 
Myš domácí je kromě ocasu a pacek celá ochlupená šedivou až hnědou srstí. Ocas je hladký a holý. Myš má drobná ouška, která bývají také holá.

Myš domácí je převážně noční tvor, obratně využívající dobrý čich i sluch k pohybu při nižší viditelnosti a zejména při hledání potravy. Pro myš domácí je typické společenské chování, které se projevuje uskupování do velkých kolonií vedených dominantním samcem. Každá kolonie má vlastní teritorium označené pachem moči členů společenství a i všichni jedinci jedné kolonije vylučují stejný pach, kterým se odliší od případných vetřelců téhož druhu, ale z jiného společenství. Vetřelce agresivně zahání vůdčí samec.
Myš domácí je převážně noční tvor, obratně využívající dobrý čich i sluch k pohybu při nižší viditelnosti a zejména při hledání potravy. Pro myš domácí je typické společenské chování, které se projevuje uskupování do velkých kolonií vedených dominantním samcem. Každá kolonie má vlastní teritorium označené pachem moči členů společenství a i všichni jedinci jedné kolonije vylučují stejný pach, kterým se odliší od případných vetřelců téhož druhu, ale z jiného společenství. Vetřelce agresivně zahání vůdčí samec.

Myš domácíMyš domácíMyš domácíMyš domácí

Myš domácí je velmi plodným savcem a samice mívá až pět vrhů ročně, přičemž v jednom vrhu se po dvaceti dnech březosti rodí až 8 holých a slepých mláďat, o která se samice stará v připraveném hnízdě po dobu jednoho měsíce. Po šesti týdnech od narození již mláďata dosahují pohlavní dospělosti a začínají se sama množit.

Deratizační servis

Nejprve provedeme obhlídku prostor, kde budeme akci provádět. Zjišťujeme jak velký je výskyt, kritická místa apod.. Poté rozmístíme deratizační staničky na vhodná místa. Zpravidla v rozmezí 3 až 10 m. Podle druhu objektu. Zpravidla do čtrnácti dnů by měl následovat další tzv. kontrolní servis, kdy se kontrolují a doplňují nástrahy. Pokud výskyt myší přetrvává, měly by následovat další servisy dokud je zřetelný odběr nástrahy. Samozřejmostí musí být kontrola objektu za účelem zjištění možných vniků myší dovnitř. Nutno zabezpečit neprostupnost.


Zpět


Allpest -Pavel Pojezný
Ruská 922
281 63, Kostelec n. Č. l.

Ke zjištění ceny servisu či zásahu je nejvhodnější využít našich kontaktů. Každý objekt nebo lokalita vzhledem k rozdílným podmínkám se posuzuje individuálně.
 allpest © 2000-2010