Info deratizace Info dezinsekce Info dezinfekce Problémy s holuby a možná řešení
Home Fotogalerie Zde nás můžete kontaktovat

Krysa obecná (Rattus rattus)

Krysa obecná je hlodavec, pocházející původně z Asie, který byl hojně rozšířen i v Evropě, kde je však vytlačována Potkanem obecným a její stavy se silně snižují.
Zbarvení je většinou černohnědé, ale vyskytují se také světleji zbarvení jedinci, které můžeme zaměnit s šedohnědým potkanem. Některé krysy mohou být i úplně černé. Nehledě na tmavší zbarvení je na rozdíl od potkana její srst mnohem jemnější a lesklejší. Ušní boltce má krysa větší a tenčí, než potkan a navíc je má růžové a téměř průsvitné. Krysa má viditelně delší ocas než tělo a hlavně je tenký, zatímco u potkana je ocas kratší, tlustší a více porostlý krátkými chlupy. Délka těla je až 240 mm, ocas až 260 mm a samci jsou poněkud větší než samice. Krysa váží 140 - 230 g.
Krysa vyhledává suché prostředí a velmi často obývá suché a prohřáté půdy například nad chlévy nebo sýpkami. Umí velmi dobře šplhat. Mláďata vychovává v teplých dutinách ve zdech nebo mezi trámy. Na rozdíl od potkana, který se rád usazuje ve vodních strouhách nebo v kanalizaci, není krysa milovníkem vlhka.

Krysa obecnáKrysa obecnáKrysa obecnáKrysa obecná

V dřívějších dobách se krysa vyskytovala v lidských sídlech velmi hojně. Ovšem se změnou v ukládání zásob potravy v klimatizovaných halách a také vlivem likvidační kampaně s pomocí pesticidů byla krysa, na rozdíl od odolného potkana, v tomto prostředí téměř úplně vyhubena. V teplejších zeměpisných pásmech se jí vede podstatně lépe. V tropických a subtropických oblastech žije i ve volné přírodě. Například na Krétě ji můžeme večer pozorovat  jak obratně šplhá v korunách olivovníků. V severní severozápadní Evropě žijí krysy výhradně v přístavech a skladech obilí na pobřeží. Krysa je přenašečem mnoha různých nakažlivých nemocí, například tyfu nebo salmonelózy, a tak je v lidských obydlích nevítaným společníkem.

Deratizační servis

Nejprve provedeme obhlídku prostor, kde budeme akci provádět. Zjišťujeme jak velký je výskyt, kritická místa apod.. Poté rozmístíme deratizační stanice (papírové, plastové, kovové - podle vhodnosti a třeba i dle výběru zákazníka) na vhodná místa. Pokusíme se najít i případné potkaní nory, do kterých vložíme samotné deratizační nástrahy. Zkontrolujeme i různé kanály, jímky, kanalizaci a vesměs všechny možné vniky hlodavců do objektu. Nutno zabezpečit neprostupnost. Zpravidla do čtrnácti dnů by měl následovat další tzv. kontrolní servis, kdy se kontrolují a doplňují nástrahy. Pokud výskyt potkanů přetrvává, měly by následovat další servisy dokud je zřetelný odběr nástrahy.


Zpět


Allpest -Pavel Pojezný
Ruská 922
281 63, Kostelec n. Č. l.

Ke zjištění ceny servisu či zásahu je nejvhodnější využít našich kontaktů. Každý objekt nebo lokalita vzhledem k rozdílným podmínkám se posuzuje individuálně.
 allpest © 2000-2010