Info deratizace Info dezinsekce Info dezinfekce Problémy s holuby a možná řešení
Home Fotogalerie Zde nás můžete kontaktovat

Mravenec pharao (Monomorium pharaonis)

Mravenec pharao je teplomilný mravenec původně pravděpodobně z Indie. Dnes rozšířený po celém světě. Dělnice jsou drobné, asi 2 mm dlouhé, samečci asi 2,5 mm a samičky - královny jsou robustnější, asi 3,5 - 4,8 mm. Mraveniště zakládají ve zdivu, pod kachlíky, v nábytku apod., kde tvoří rozsáhlé kolonie s desítkami královen a mnoha tisíci dělnic. Preferují místa s dostatečnou vlhkostí a přístupem k vodě. Vývoj dělnic trvá asi 40 dní. Rozšiřují se například potravinami nebo samotné samičky putují a vytváří nové kolonie.
Vyskytují se hlavně ve vytápěných budovách, pekárnách, sklenících apod. Mimo lidská obydlí se trvale neudrží. Živí se různorodou potravou, jejíž hlavní složkou jsou živočišné bílkoviny. Škodí znečišťováním potravin, požerem, ve zdravotnických zařízeních i přenosem zárodků různých onemocnění. Žijí v dokonale organizovaných společenstvech. Chemickou řečí si předávají informace, organizují komunikační síť - ,,mravenčí dálnice" apod.

Mravenci: tzv. faraoniMravenec faraonMravenci faraoniMravenci faraoni

Dezinsekční zásah

Dezinsekční zásah provádíme za pomoci pokládky požerových nástrah, jejímž smyslem je dostat látku z nástrah ke královnám. K tomu využíváme dělnice, které docházejí k nástrahám a donášejí je ke královnám. Akce se zpravidla provádí ve třech etapách cca po týdnu. Při třetí kontrole už by měla být aktivita mravenců téměř nulová. Někdy můžeme ještě na konec celé akce aplikovat insekticidní postřik.
Nástrahy se pokládají zpravidla na místa, kde je vidět největší ativita mravenců nebo se tam předpokládá. Např. kuchyňské linky, koupelny, elektrická zařízení, stoupačky, šachty, kotelny, teplá a vlhká místa apod.

Zpět


Allpest -Pavel Pojezný
Ruská 922
281 63, Kostelec n. Č. l.

Ke zjištění ceny servisu či zásahu je nejvhodnější využít našich kontaktů. Každý objekt nebo lokalita vzhledem k rozdílným podmínkám se posuzuje individuálně.
 allpest © 2000-2010